BỘ HỒ SƠ HOÀN CÔNG CHUẨN CHO BẠN

Để tiến hành hoàn công công trình xây dựng, bắt buộc chủ đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm bộ hồ sơ hoàn công chuẩn. Nhưng nhiều người chưa nắm rõ không biết trong bộ hồ sơ hoàn công bao gồm những gì? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ về những loại giấy tờ cần thiết cho bộ hồ sơ hoàn công chuẩn để bạn đọc tham khảo.


Bộ hồ sơ hoàn công hoàn chỉnh là gì?

Bộ hồ sơ hoàn công hoàn chỉnh bao gồm những tài liệu, nhật ký, lý lịch được lưu lại của từng công trình xây dựng gồm có: Phê duyệt dự án, phê duyệt đầu tư, khảo sát thiết kế xây dựng, dự toán, thi công công trình. Tất cả các hồ sơ có liên quan đến một công trình từ đầu đến cuối, gọi là hồ sơ hoàn công.

Hồ sơ hoàn công có tác dụng:

- Làm cơ sở nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu từng hạng mục xây dựng, toàn bộ công trình để đưa vào sử dụng.

- Làm cơ sở thanh quyết toán phục vụ cho công tác kiểm tra.

- Các đơn vị có chức năng, cơ quan nghiên cứu tìm lại số liệu có liên quan tới công trình khi cần thiết.- Cơ sở xây dựng phương án bảo vệ công trình.

- Hồ sơ chỉ dẫn phục vụ giúp cho các cá nhân, tổ chức hiểu rõ và sử dụng cho đúng.

- Hồ sơ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế, mở rộng, nâng cấp công trình khi cần thiết.

Bộ hồ sơ hoàn chỉnh hoàn công gồm những gì?

Theo phụ lục danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở, ban hành kèm theo thông tư số 05/2015/ TT- BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng, quy định về bộ hồ sơ hoàn chỉnh hoàn công bao gồm có:

- Giấy phép xây dựng.

- Hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư ký với nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát công trình.

- Báo cáo kết quả xây dựng.

- Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.- Bản vẽ hoàn công.

- Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định nếu có.

- Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các cơ quan tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vận hành thang máy.

Tuy nhiên một bộ hồ sơ hoàn chỉnh hoàn công bắt buộc phải có 4 loại giấy tờ sau:

- Giấy phép xây dựng.

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công.

- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

0 nhận xét: