HỒ SƠ HOÀN CÔNG THEO NGHỊ ĐỊNH 15 CẦN GÌ CHÚ Ý ĐIỀU GÌ?

Hoàn công là một trong những thủ tục pháp lý bắt buộc các chủ đầu tư cần nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên một số người vẫn còn lơ là với thủ tục này. Bài viết dưới đây sẽ thông tin đầy đủ về Hồ sơ hoàn công theo nghị định 15 để bạn đọc tham khảo.


Hồ sơ hoàn công theo nghị định 15 là gì?

Hồ sơ hoàn công công trình bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 12/2005/TT- BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây Dựngvề “Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động động xây dựng”.

Như vậy hồ sơ hoàn công theo nghị định 15 được hiểu là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng. Bao gồm các vấn đề từ chủ trương đầu tư, đến việc lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, thi công xây dựng công trình và các vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình đó.


Vai trò của hồ sơ hoàn công theo nghị định 15

Đây là cơ sở để cho việc nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục công trình và công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài ra, nó cũng là cơ sở để thanh toán, quyết toán và phục vụ cho việc kiểm toán.

Hướng dẫn viên cho người khai thác sử dụng, cũng như giúp các cơ quan chức năng trực tiếp quản lý công trình nắm được đầy đủ cấu tạo, thực trạng ban đầu của công trình nhằm đưa vào sử dụng, khai thác đúng với khả năng thực tế của công trình. Có biện pháp duy tu, sửa chữa phù hợp để đảm bảo tuổi thọ của công trình được lâu dài.

Từ đó giúp các cơ quan nghiên cứu cũng như cơ quan thanh tra khi cần có thể tìm lại các số liệu có liên quan đến công trình. Bên cạnh đó, hồ sơ hoàn công theo nghị định 15 cũng là cơ sở để thiết kế phương án bảo vệ công trình. Hồ sơ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế, cải tạo, mở rộng và nâng cấp công trình.


Hồ sơ hoàn công theo nghị định 15 gồm những gì?

Bộ hồ sơ hoàn công theo nghị định 15 bao gồm:

- Giấy phép xây dựng.

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công.

- Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

- Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế, thi công xây dựng.

- Bản vẽ hoàn công.

- Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định.

- Các văn bản khác có liên quan đến hợp đồng thi công xây dựng.

0 nhận xét: