HỒ SƠ HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT CÓ CẦN THIẾT KHÔNG?

Hợp thức hóa nhà đất là chứng thực sự tồn tại cũng như quyền sở hữu tài sản nhà đất, thông qua các văn bản pháp luật và được pháp luật quy định bảo vệ. Hồ sơ hợp thức hóa nhà đất cần phải có những giấy tờ nào và thủ tục diễn ra như thế nào, tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.Hồ sơ hợp thức hóa nhà đất cần những giấy tờ nào?

Hợp thức hóa nhà đất là một trong những thủ tục hành chính không đơn giản. Ngay cả trường hợp đất hợp lệ, hồ sơ đầy đủ nhưng việc xin cấp giấy chứng nhận vô cùng phức tạp và mất khá nhiều thời gian.

Chính điều này đã khiến cho nhiều người mệt mỏi, vì thủ tục quá rắc rối, mấy sức. Vì vậy, hồ sơ hợp thức hóa nhà đất bao gồm những giấy tờ sau đây có:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu được Uỷ ban nhân dân phường- xã- thị trấn kiểm tra xác nhận vào đơn với các nội dung:

+ Tình trạng tranh  chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

+ Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất.

+ Xác minh thực địa về sự quy hoạch xây dựng theo giấy phép xây dựng.

- Một trong những loại giấy tờ cần có trong hồ sơ hợp thức hóa nhà đất theo Điều 8 nghị định 88/2009/ NĐ- CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2, và 5 Điều 50 Luật đất đai.+ Giấy phép xây dựng nhà ở.

+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

+ Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

+ Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng, cho, chuyển đổi, nhận thừa kế nhà ở có chứng nhận công chứng.

- Bản sao các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ sơ đồ nhà đất đã được kiểm tra.

- Chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu.

Thủ tục hợp thức hóa nhà đất

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ hợp thức hóa nhà đất làm QSDĐ, nộp tại UBND cấp xã, phường, thị trấn sau đó hồ sơ hợp thức hóa nhà đất sẽ được chuyển lên UBND cấp huyện.

Bước 2: Kiểm tra và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Tiếp tục chuyển hồ sơ đến cơ quan Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có chức năng.

Bước 4: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thực hiện thẩm định hồ sơ, xác minh thực địa.

Bước 5: Kiểm tra và đánh giá hồ sơ hợp thức hóa nhà đất xin cấp QSDĐ.

Bước 6: Trả hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

0 nhận xét: