HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG

Hồ sơ hoàn công là một trong những thủ tục cần thiết và tuân thủ đúng luật của nhà nước, do vậy mà các chủ đầu tư cần thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công công trình đường bạn có thể tham khảo.


Hồ sơ hoàn công công trình đường là gì?

Căn cứ Điều 33 Nghị định 46/NĐ- CP thì hồ sơ hoàn công công trình đường phải được chủ đầu tư tổ chức lập đầy đủ trước khi đưa công trình vào vận hành, khai thác.

Hồ sơ hoàn công công trình đường được lập một lần chung cho toàn bộ dự án đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư tổ chức và lập hồ sơ hoàn công, lưu trữ một bộ hồ sơ hoàn thành công trình, các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình tự lưu trữ các hồ sơ có liên quan đến việc do mình thực hiện.


Hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công công trình đường

Bộ Xây dựng hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công công trình đường như sau:

Hồ sơ pháp lý: Chủ đầu tư tập hợp

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường.

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền.
- Hợp đồng xây dựng.

- Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các Nhà thầu xây dựng, tư vấn, thi công.

- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở quy định.

- Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định.

- Biên bản của Sở xây dựng kiểm tra.


Tài liệu quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng

Bên cạnh đó, hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công công trình đường cũng cần có những tài liệu quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng

- Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình.

- Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công.

- Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình.

- Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất.

- Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng mục.

- Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị.

- Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải.

- Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc.
- Biên bản nghiệm thu và thử nghiệm thiết bị PCCC.
- Biên bản kiểm định môi trường.
- Báo cáo kết quả thí nghiệm hiện trường.
- Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng của các mối nối.
- Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún, biến dạng của hạng mục công trình.
- Nhật ký thi công xây dựng công trình.
- Lý lịch thiết bị máy móc.
- Văn bản nghiệm thu.
- Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc.
- Bản kê các thay đổi so với thiết kế.
- Hồ sơ giải quyết sự cố công trình.
- Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình.
- Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

0 nhận xét: