HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG NHÀ Ở TỪ A ĐẾN Z

Sau khi hoàn thành công việc thi công nhà ở, chủ nhà sẽ tiến hành lập hồ sơ và nghiệm thu theo từng hạng mục công trình. Nghĩa là thực hiện thủ tục hoàn công để đủ điều kiện được cấp đổi sổ hồng, thay đổi những hiện trạng trên đất. Bài viết dưới đây sẽ Hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công để giúp bạn nắm rõ từng bước thực hiện cụ thể.Tìm hiểu về một số giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ hoàn công

Giấy phép xây dựng

Trong hồ sơ hoàn công nhà ở thì việc xin giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung cho phép.

Hợp đồng xây dựng giữa chủ nhà ký với các đơn vị nhà thầu thi công
Hợp đồng xây dựng là loại hợp đồng dân sự giữa bên nhận thầu và bên giao thầu. Trong đó, xác lập sự thỏa thuận giữa 2 bên về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng.

Bên nhận thầu phải có nghĩa vụ thực hiện giám sát công trình và giao đúng thời hạn mà bên thầu yêu cầu. Bên giao thầu có trách nhiệm đưa ra các yêu cầu, số liệu, bản thiết kế, vật tư xây dựng,số vốn đầu tư đúng tiến độ công trình. Hợp đồng xây dựng phải được soạn thảo và ký kết bằng văn bản.

Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Mẫu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được cung cấp bởi cơ quan nhà nước, chỉ cần điền vào các hạng mục có sẵn.

Bản vẽ thi công xây dựng

Trong lập hồ sơ hoàn công nhà ở không thể thiếu bản vẽ thi công. Đây là một loại văn bản vẽ thường dùng trong các công trình xây dựng nhà ở. Bản vẽ thi công là giai đoạn cuối cùng trong quy trình thiết kế của một công trình xây dựng.


Trong Nghị định số 46/2015/ NĐ- CP của Chính phủ ghi rõ” Bản vẽ thi công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí,kích thước, vật liệu và các thiết bị được sử dụng.

Bản vẽ hoàn công và báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định

Trong trường hợp việc thi công xây dựng có khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng thì mới cần tới bản vẽ hoàn công.

Hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công nhà ở cụ thể

Để thủ tục hoàn công diễn ra thuận lợi, việc được nhiều người quan tâm chính là hướng dẫn lập hồ sơ hoàn công nhà ở. Trong đó, hồ sơ hoàn công nhà ở bao gồm có:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

- Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.- Các giấy tờ có liên quan như: Văn bản công nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, bản sao sổ hộ khẩu, bản sao giấy chứng minh thư, văn bản của cơ quan nhà nước cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân, văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư, văn bản xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên, chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính.

0 nhận xét: