Bộ hồ sơ hoàn công đầy đủ theo quy định mới nhất

Sau khi hoàn tất quá trình xây dựng thì hoàn công là thủ tục cuối cùng hợp thức hóa công trình xây dựng về mặt pháp lý do đó đây là bước vô cùng quan trọng.Hồ sơ hoàn công là những tài liệu, nhật ký, lý lịch được lưu lại của từng công trình xây dựng gồm: Phê duyệt dự án, phê duyệt đầu tư, khảo sát thiết kế xây dựng, dự toán, thi công công trình. 

Vai trò của hồ sơ hoàn công

Hồ sơ hoàn công là cơ sở để thanh, quyết toán phục vụ công tác kiểm toán, thanh tra công trình, phục vụ công tác nghiệm thu công trình.
Đồng thời, hồ sơ hoàn công giúp cơ quan quản lý trực tiếp công trình làm được đầy đủ cấu tạo, thực trạng công trình nhằm khai thác hiệu quả và có các biện pháp tu sửa, cải tạo để duy trì tuổi thọ sử dụng công trình.


Bộ hồ sơ hoàn công đầy đủ gồm những giấy tờ gì?

Theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD (30/10/2015) quy định về về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ thì giấy tờ hoàn công sẽ bao gồm 4 loại cơ bản sau:
  • Giấy phép xây dựng
  • Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
  • Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công
  • Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng
Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của từng loại công trình xây dựng mà sẽ có thêm các loại giấy tờ như:

+ Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng;+ Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng);

+ Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định;

+ Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, vận hành thang máy.

Sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ, các khoản phí, thuế quý vị cần mang tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được xử lý hồ sơ hoàn công công trình theo quy định.

0 nhận xét: